Warsztaty i konsultacje ZCPWZ - 21-22 stycznia 2010r. w hotelu "Polanin" w Po³czynie Zdroju