Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - 3 września 2010r. w Świdwinie