-POWIATY ZWIĄZKOWE
-CZŁONKOWIE ZARZĄDU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-STRONA PROJEKTU
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank Zachodni WBK, I Oddział w Szczecinku
Konto Nr. 27 1090 1711 0000 0001 1094 7804

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI

kliknij, aby powiększyć...

XLVIII Zgromadzenie Związku
– 21 października 2014 r.Na Zgromadzeniu omówiliśmy aktualną realizację projektów w zakresie ewidencji geodezyjnej:
1. „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I”.
2. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500).
Projekty są wykonywane przez Głównego Geodetę Kraju, powiaty i Związek Celowy.
Rezultatem będzie polepszenie jakości i zwiększenie dostępności ewidencji geodezyjnej poprzez rozbudowanie, zaktualizowanie i zinformatyzowanie zasobu w 18 powiatach województwa zachodniopomorskiego. Termin zakończenia 2015 r.
Wartość 16 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 12 mln zł.
W 2011 r. zrealizowaliśmy projekt ewidencji budynków. Wartość 18 mln zł, dofinansowanie z Funduszy Norweskich 14,5 mln zł.
Zakres 18 powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu Związku
Roman Kozubek

 

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98