-POWIATY ZWIĄZKOWE
-CZŁONKOWIE ZARZĄDU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank Zachodni WBK, I Oddział w Szczecinku
Konto Nr. 27 1090 1711 0000 0001 1094 7804

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI

LI Zgromadzenie Związku – 30 czerwca 2015 r.


Podjęto uchwały w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu związku za rok 2014,
2) udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok,
3) wyrażenia woli współpracy na rzecz przygotowania i realizacji Projektów z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej województwa zachodniopomorskiego,
4) wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015.

 

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98