-POWIATY ZWIĄZKOWE
-CZŁONKOWIE ZARZĄDU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-STRONA PROJEKTU
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank Zachodni WBK, I Oddział w Szczecinku
Konto Nr. 27 1090 1711 0000 0001 1094 7804

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI


XLVI Zgromadzenie Związku – 17 grudnia 2013 r.


XLVI Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się 17 grudnia w Świdwinie i poświęcone było głównie budżetowi Związku na rok 2014.
Podczas obrad Delegaci podjęli następujące uchwały:
- w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014,
- w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2017,
W sprawach bieżących głos zabrał Pan Roman Kozubek Przewodniczący Zarządu Związku, który poinformował Delegatów o swoim uczestnictwie w konferencji uzgodnieniowej wykazu projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, na której prezentował projekt Związku pn:
„Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)”.


Zdjęcia

(nowe okno przeglądarki)

 

 


Po wielu miesiącach starań ZCPWZ otrzymał pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania projektu pt: "Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
Wartość realizowanego projektu wynosi 4 267 451 (Euro). Poniżej oficjalna wiadomość otrzymana z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98