-POWIATY ZWIĄZKOWE
-CZŁONKOWIE ZARZĄDU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank Zachodni WBK, I Oddział w Szczecinku
Konto Nr. 27 1090 1711 0000 0001 1094 7804

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI

XLIX Zgromadzenie Związku
- 26 stycznia 2015 r.Podjęto uchwały w sprawie:
1) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
2) uchwalenia budżetu Związku na 2015 r.
3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018,
4) wyboru Komisji Rewizyjnej.
Na Zgromadzeniu omówiono również stan realizacji projektu „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500).

 

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98