-POWIATY ZWIĄZKOWE
-WŁADZE ZWIĄZKU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Rachunek nr: 27 1600 1462 1817 0121 7000 0001

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI

Plan finansowy Związku na rok 2022 przyjęty


W dniu 21 grudnia 2021 r. - w trybie zdalnym, odbyło się 72 Zgromadzenie Związku, którego najważniejszym punktem było przyjęcie planu finansowego Związku na rok 2022 r.
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Związku projektem planu na 2022 r. oraz uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie planu finansowego na 2022 r., o zmianie wieloletniej prognozy finansowej oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2022 r. - delegaci podjęli Uchwałę Nr LXXII/195/2021 Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2022.
Dochody budżetu ustalono w wysokości 102.820,00 zł, zaś wydatki w wysokości 172.364,00 zł. Planowany na 2022 r. deficyt budżetu Związku w wysokości 69.544,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Następnie delegaci podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2022 - 2025.

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98