-POWIATY ZWIĄZKOWE
-WŁADZE ZWIĄZKU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Rachunek nr: 27 1600 1462 1817 0121 7000 0001

tel.: 694 200 547
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI

Zarząd Związku z absolutorium


W dniu 28 czerwca 2024 r. w m. Świdwin odbyło się 80 Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Delegaci, po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku za 2023 r.
2) sprawozdaniem finansowym Związku za 2023 r.,
3) opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia,
4) opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania planu finansowego,
5) opinią RIO w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku
podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku za rok 2023.

Następnie delegaci, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego Związku za 2023 rok.

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 694 200 547